Pisci/Writers

Kate Laity
Osumljenka številka ena: Kate Laity (kalaity.com) piše v različnih žanrih. Je avtorica knjig WHITE RABBIT, A CUT-THROAT BUSINESS, LUSH SITUATION, DREAM BOOK, OWL STRETCHING, CHASTITY FLAME, THE CLADDAGH ICON, UNQUIET DREAMS, PELZMANTEL, več zgodb, esejev, dram in humorističnih besedil, prav tako pa je urednica publikacij WEIRD NOIR, NOIR CARNIVAL in DRAG NOIR za Fox Spirit Books.

Suspect Number One: Kate Laity (kalaity.com) writes in a variety of genres. She’s author of WHITE RABBIT, A CUT-THROAT BUSINESS, LUSH SITUATION, DREAM BOOK, OWL STRETCHING, CHASTITY FLAME, THE CLADDAGH ICON, UNQUIET DREAMS, PELZMANTEL and many more stories, essays, plays and humour pieces as well as editor of WEIRD NOIR, NOIR CARNIVAL and DRAG NOIR for Fox Spirit Books.

* * *

Vassilis Danellis

Osumljenec številka dve: Vassilis Danellis je grški pisec, rojen leta 1982. Trenutno živi v Istanbulu. Objavil je detektivski roman Mavri Mpira (Temno pivo, 2011) ter romana Livadia apo asfodili (Asfodelski travniki, 2014) in Anthropos sto treno (Moški na vlaku, 2016), kot tudi več kratkih zgodb v antologijah. Je ustanovni član Grškega kluba kriminalnega leposlovja (ELSAL) in član Mednarodnega združenja piscev kriminalk (AIEP/IACW).

Suspect Number Two: Vassilis Danellis is a Greek writer born in 1982. He currently lives in Istanbul. He has published a detective novel, Mavri Mpira (Black Beer, 2011), and two novels Livadia apo asfodili (Asphodel Meadows, 2014) and Anthropos sto treno (Man on the train, 2016), as well as several short stories in collective anthologies. He is a founding member of the Greek Crime Fiction Club (ELSAL) and member of the International Association of Crime Writers (AIEP/IACW).


* * *

Avgust Demšar

Osumljenec številka tri: Avgust Demšar je mariborski pisatelj, ki piše detektivske zgodbe tipa “kdo je storilec”. Za svoj prvenec z naslovom Olje na balkonu (2008) ter za romane Retrospektiva (2009), Evropa (2010) in Hotel Abbazia (2011) je bil nominiran za nagrado Kresnik, Delovo nagrado za najboljši roman v slovenščini minulega leta.

Suspect Number Three: Avgust Demšar is a “whodunit” detective novel writer from Maribor. His debut novel Olje na balkonu (Oil on the balcony, 2008) and novels Retrospektiva (Retrospective, 2009), Evropa (Europe, 2010) and Hotel Abbazia (2011) were nominated for the Kresnik Award, which is awarded each year by the national newspaper house Delo for the previous year’s best novel in Slovene.


* * *

Janez Grm

Osumljenec številka štiri: Janez Grm je izjemno zanimiv mlajši pisec, čigar zgodbe so filmsko napete in polne humorja. Študiral je primerjalno književnost. Leta 2012 je izdal zbirko zgodb Sinice Sablje Sladoled, v katerih eksperimentira z različnimi žanri, sicer pa svoje delo redno predstavlja na javnih branjih.

Suspect Number Four: Janez Grm is an interesting younger writer, whose stories are full of filmlike suspense and humor. He has studied comparative literature. He published the collection of stories Sinice Sablje Sladoled (Titmice Sabers Ice-cream) in 2012, where he experiments with various genres. He regularly presents his work on public readings.